ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ใน“โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”
๐๗/๐๓/๒๕๖๔ นายธนรัฐ มหาศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ นายชาญวิทย์ รังมาตย์ นายประวิทย์ ทองมน ครูโรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๖ คน เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ใน“โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม และกำหนดการสอบในวันอาทิตย์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,13:01   อ่าน 80 ครั้ง