ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์
๑๒ มี.ค. ๖๔/๘.๑๐-๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกสวดมนต์ทำนองสรภัญญะถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน ฝึกการบริหารจิต เจริญปัญญา และถวาย เป็นพุทธบูชา
อันเป็นมงคลแก่ชีวิต ณ ห้องประชุมอาคารวังสวรรค์ฯ ๑ และ ๒
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,10:00   อ่าน 80 ครั้ง