ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์
๑๙ มี.ค. ๖๔/๘.๑๐-๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกสวดมนต์ทำนองสรภัญญะถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน ฝึกการบริหารจิต เจริญปัญญา และถวาย เป็นพุทธบูชา
อันเป็นมงคลแก่ชีวิต ณ ห้องประชุมอาคารวังสวรรค์ฯ ๑ และ ๒
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,09:42   อ่าน 81 ครั้ง