ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกาศ เรื่อง การสอบวัดความรู้และการมอบตัวนักเรียน
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบวัดความรู้นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๑๐.๓๐ น. มอบตัวนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,11:55   อ่าน 61 ครั้ง