ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ ในวันที่ 6 เมษายน 2564 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 30 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 30 คน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการทำงาน และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,13:12   อ่าน 56 ครั้ง