ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของโรงเรียน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทำให้เราต้องลดกิจกรรมลง เป็นการจับฉลากของรางวัล ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมอาคารวังสวรรค์ 2 โดยท่าน ผอ.ธนรัฐ มหาศาล เป็นประธาน และคณะครูเข้าร่วมการจับฉลากของขวัญให้กับนักเรียนค่ะการมอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีวังสวรรค์ ประจำปี 2565” โดยครูประจำชั้นรับมอบแทนการจับฉลากจะเป็นการจับฉลากออนไลน์ โดยจะส่งลิงค์ให้กับครูประจำชั้นเพื่อส่งให้ผู้ปกครองเข้าร่วมชมกิจกรรมจับฉลาก ของรางวัลที่ได้จะมอบให้ครูประจำชั้นเพื่อส่งมอบให้นักเรียนอีกที

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,15:56   อ่าน 4 ครั้ง