ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7) 16 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) (อ่าน 60) 17 พ.ค. 64
แต่งตั้งคณะควมคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID19) ของโรงเรียน (อ่าน 77) 07 พ.ค. 64
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID19) ของโรงเรียน (อ่าน 70) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 120) 09 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การสอบวัดความรู้และการมอบตัวนักเรียน (อ่าน 117) 05 เม.ย. 64
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 113) 31 มี.ค. 64
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 315) 05 ก.พ. 64
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 225) 11 ม.ค. 64
โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (อ่าน 2580) 04 ม.ค. 64
การปักชื่อชุดนักเรียน (อ่าน 3502) 18 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3445) 18 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 3404) 17 มิ.ย. 63
กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. (อ่าน 3446) 17 มิ.ย. 63
ร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2563 (อ่าน 3444) 31 พ.ค. 63
กำหนด เปิด-ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) (อ่าน 3411) 27 พ.ค. 63
โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน (อ่าน 3709) 20 ส.ค. 62
กรอกแบบสอบถามกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) (อ่าน 3853) 17 มี.ค. 62
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (อ่าน 5309) 07 ก.พ. 62
งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (อ่าน 3980) 08 ม.ค. 62
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ (อ่าน 4043) 08 มิ.ย. 61
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 14023) 03 มิ.ย. 61
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ... (อ่าน 4398) 16 ต.ค. 59
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (อ่าน 8328) 14 ก.ย. 59
สรุปผลการแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อ่าน 4172) 25 มิ.ย. 59
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (อ่าน 4198) 08 เม.ย. 59
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย (อ่าน 3929) 13 ม.ค. 59
อบรมมัคคุเทศก์มรดกโลกทางวัฒนธรรม โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) (อ่าน 4042) 10 พ.ย. 58
การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 4088) 06 พ.ย. 58
โครงการอบรมการประเมินสถานศึกษา (อ่าน 4057) 30 ส.ค. 58
อบรมส่งเสริมและพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน (อ่าน 3918) 30 ส.ค. 58
โครงงานศิลปะประดิษฐ์ (อ่าน 4394) 30 ส.ค. 58
(อ่าน 3868) 30 ส.ค. 58
โครงการส่งเสริมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3883) 30 ส.ค. 58
(อ่าน 3915) 30 ส.ค. 58
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรโรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) (อ่าน 3903) 30 ส.ค. 58
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (อ่าน 5616) 30 ส.ค. 58
สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อ่าน 3880) 20 ก.ค. 58
สอบราคาจักชื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) (อ่าน 3941) 19 เม.ย. 58
เล่นน้ำสงกรานต์สุโขทัย มีที่เล่นหลากหลาย (อ่าน 4021) 02 เม.ย. 58