ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมมัคคุเทศก์มรดกโลกทางวัฒนธรรม โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
(09.00 น. 10 พ.ย.58) ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายก อบจ.สุโขทัย ประธานเปิดโครงการฝึกประสบการณ์และเรียนรู้คุณค่าอันแท้จริงแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อบจ.ชวนเที่ยว โดย อบจ.สุโขทัย สรรพสาระวัฒนธรรมท้องถิ่นสุโขทัย กับการเรียนรู้ของเยาวชน โดย มีครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สุโขทัย จำนวน 29 คน เข้ารับการอบรม 
โครงการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ คุณปฏิรูป สายสินธุ์ คุณณรงค์ชัย โตอินทร์ และคุณวรวีย์ เอี่ยมสุดใจ ให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน เรียนรู้กำเนิดชาวสุโขทัย ศิลปวัฒนธรรม ใน 2 พื้นที่เมืองมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2558,16:22   อ่าน 715 ครั้ง