ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์
(08.10น. - 08.30น. /8 มิ.ย.61) โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ สนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด นำนักเรียนทั้งโรงเรียนสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.น้อมนำให้นักเรียนรำลึกคุณพระรัตนตรัย ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ เสริมสร้างสมาธิในการจำบทสวดมนต์ ฝึกความอดทน ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 2.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน 3.เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความก้าวหน้า มั่นคงแก่ตนเอง มีสมาธิด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสม่ำเสมอ
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2561,18:44   อ่าน 761 ครั้ง