ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพท้องถิ่นในชุมชน  ๑  วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 5-6  กันยายน  ๒๕๕๘  
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพท้องถิ่น
ในชุมชนและสามารถให้เยาวชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในและนอกสถานศึกษาได้เต็มประสิทธิภาพ
เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น มีทักษะการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2558,10:53   อ่าน 576 ครั้ง