ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการประกวด งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 (อ่าน 1405) 27 พ.ค. 56
เกณฑ์การประกวด งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 (อ่าน 1006) 27 พ.ค. 56
หัวข้อการประกวด งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 (อ่าน 755) 27 พ.ค. 56
แนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 690) 26 ก.พ. 56
ประชุมผู้บริหารสัญจร กลุ่มเครือข่ายท้องถิ่น (อ่าน 641) 26 ก.พ. 56
งานสักการะพระแม่ย่าและกาชาด (อ่าน 697) 26 ก.พ. 56
กำหนดเปิดภาคเรียนประจำปี 2555 (อ่าน 786) 27 ต.ค. 55
การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกาษา 2555 (อ่าน 795) 27 ก.ย. 55
แจ้งเข้าค่ายพุทธบุตร (อ่าน 854) 09 ก.ค. 55
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น นักเรียนของเราได้เหรียญมาชื่นชมที่โรงเรียน (อ่าน 765) 02 ก.ค. 55
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 (อ่าน 1154) 12 มิ.ย. 55
นักเรียนเด่นในรอบปีการศึกษา (อ่าน 807) 23 พ.ค. 55
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาล ถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 953) 23 พ.ค. 55
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 863) 23 พ.ค. 55
รายนามผู้บริจากทุนการศึกษา (อ่าน 794) 23 พ.ค. 55
การจัดกิจกรรมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 819) 23 พ.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 731) 23 พ.ค. 55
กำหนดการ "รับแสง...อรุณรุ่ง" (อ่าน 847) 23 พ.ค. 55
ขอเชิญทุกท่าน "รับแสง...อรุณรุ่ง" (อ่าน 726) 23 พ.ค. 55
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 684) 23 พ.ค. 55
การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 829) 08 เม.ย. 55
วันที่ 23 มีนาคม 2555 รับรางวัลครูดีเด่นท้องถิ่นระดับจังหวัด (อ่าน 751) 04 เม.ย. 55
วันที่ 11 เมษายน 2555 ลดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อ่าน 793) 04 เม.ย. 55
เผยแพร่ความรู้จากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 756) 04 เม.ย. 55
การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 721) 04 เม.ย. 55
แจ้งกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 882) 13 มี.ค. 55