ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน ปฐมวัยศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0857282992
อีเมล์ : sangobsalinee@gmail.com
ที่อยู่ :
7 ม.6 ต. ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10800 ครู อาจารย์ 1 ระดับ 3
ปัจจุบัน โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ม.2 ต. ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ครู อันดับ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐
2 การแสดงชุด
3 งานแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖
4 ถั่วฝักยาวของหนู
5 กิจกรรมปลูกฝังการออมเงิน (โตไปไม่โกง)
6 กิจกรรมปลูกฝังระบบประชาธิปไตย
7 กิจกรรมฝึกสมาธิ
8 กีฬาสีโรงเรียน
9 แรลลี่วิชาการ