ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,16:54  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ถั่วฝักยาวของหนู
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,16:44  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมปลูกฝังการออมเงิน (โตไปไม่โกง)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,17:51  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมปลูกฝังระบบประชาธิปไตย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561,11:56  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมฝึกสมาธิ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,16:10  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ นวลคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2559,14:59  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กีฬาสีโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2558,14:02  อ่าน 476 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แรลลี่วิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2558,13:57  อ่าน 531 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดสื่อการสอนสังคม
ชื่ออาจารย์ : นางปิยรัช เจริญศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2558,12:49  อ่าน 503 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิชาการท้องถิ่นภาคเหนือ ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางคมคาย จิตรวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2558,12:46  อ่าน 480 ครั้ง
รายละเอียด..