ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท ผลงานทางศิลปะของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ณ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร
ชื่ออาจารย์ : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,14:55  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท การนำเสอนผลงานทางศิลปะของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ณ สถาบันราชานุกูล
ชื่ออาจารย์ : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,14:38  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การประกวดแข่งขัน การบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,14:31  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,14:22  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสวดมนต์แปลไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กรุงเทพมหานคร
ชื่ออาจารย์ : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,14:17  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ๕. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,14:12  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์(EPUB3)
ชื่ออาจารย์ : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,14:02  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคผู้ช่วยสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,14:01  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคผู้ช่วยสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนจัดการเรียนรวม ณ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,14:00  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ณ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ชื่ออาจารย์ : นายชาญวิทย์ รังมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,13:59  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..