ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวัฒน์ นวลคำ
ตำแหน่ง : จ้างเหมาผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2559,14:59  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กีฬาสีโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2558,14:02  อ่าน 459 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แรลลี่วิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2558,13:57  อ่าน 512 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดสื่อการสอนสังคม
ชื่ออาจารย์ : นางปิยรัช เจริญศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2558,12:49  อ่าน 478 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิชาการท้องถิ่นภาคเหนือ ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางคมคาย จิตรวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2558,12:46  อ่าน 459 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น"
ชื่ออาจารย์ : ภาวิณี ทองมน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2558,12:44  อ่าน 368 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสุนันท์ นกเทศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2558,12:42  อ่าน 316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2554 ครูสอนดี ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : ภาวิณี ทองมน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2555,11:32  อ่าน 736 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2550 ครูดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : ภาวิณี ทองมน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2555,11:32  อ่าน 931 ครั้ง
รายละเอียด..