ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0857282992
อีเมล์ : sangobsalinee@gmail.com
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,16:44  อ่าน 165 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ถั่วฝักยาวของหนู
รายละเอียดผลงาน
ปลูกฝังการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เด็กๆ ชั้นอ.๒ หัดปลูกผักรับประทานเองได้ประโยชน์ทั้งประหยัดและได้รับประทานผักที่ปลอดยาฆ่าแมลง    ต้องขอขอบพระคุณคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมกันจัดหาวัสดุไม่ว่าจะเป็น ดิน กระถาง กิ่งไผ่ และเมล็ดพันธุ์ถั่งฝักยาว มาเป็นกำลังใจให้หนูๆ ช่วยกันดูแลถั่วฝักยาวให้เจริญเติบโตนะคะ แล้วจะมารายงานเป็นระยะๆ ค่า
   
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.94 KB
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,16:44   อ่าน 165 ครั้ง